Novinky

Súčasné trendy a výzvy v gastroenterológii: ISG 2023

Spoločnosť PRO.MED.CS Praha a. s. mala tú česť byť generálnym sponzorom 13th International Symposium of Gastroenterology 2023, ktoré sa konalo v tureckom Istanbule od 23. do 25. novembra.

Kongresy a podujatia International Symposium of Gastroenterology — 27. 2. 2024

13. International Symposium of Gastroenterology sa tento rok uskutoční v Istanbule od 23. do 25. novembra

Tradičné stretnutie gastroenterológov a hepatológov z celého sveta bude zamerané na prezentáciu najnovších vedeckých poznatkov na aktuálne témy v medicínskej praxi a v neposlednom rade na výmenu odborných skúseností. PRO.MED.CS Praha a.s. je hrdým sponzorom tohto podujatia.

Kongresy a podujatia International Symposium of Gastroenterology — 14. 4. 2023