Naše zameranie

Primárne sa zameriavame na gastroenterológiu a hepatológiu, ale máme oveľa širší záber - ponúkame aj produkty pre kardiológiu, neurológiu, liečbu porúch CNS a ďalšie odbory.

Pôsobíme vo viac ako tridsiatich krajinách a naše lieky denne liečia viac ako dva milióny pacientov na celom svete.

1989 rok založenia spoločnosti
PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA
naše sídlo

Naše produkty

Naše portfólio generických liekov s pridanou hodnotou sa zameriava predovšetkým na problémy pacientov trpiacich gastrointestinálnymi a hepatobiliárnymi ochoreniami, ale náš sortiment zahŕňa aj starostlivosť v oblasti kardiológie, psychiatrie, urológie atď.

Neustále hľadáme nové liečebné metódy a indikácie, aby sme pacientom ponúkli inovatívne a cenovo dostupné lieky.

Výskum a inovácie

Máme vlastné výskumné a vývojové kapacity a rozsiahlu distribučnú sieť. Spoločne prinášame účinné terapie pacientom na celom svete. Podporujeme činnosť vedeckých tímov a nezávislých laboratórií pri hľadaní inovatívnych účinných látok a terapií. O najnovšie poznatky sa delíme s vedcami a lekármi na celom svete.

Plne integrovaná farmaceutická spoločnosť

Máme vlastné výskumné a vývojové kapacity a rozsiahlu distribučnú sieť. Spoločne prinášame účinné liečebné postupy pacientom na celom svete.

Zabezpečujeme kompletný registračný proces nových liekov, ako aj rozšírenie registrácie existujúcich produktov na nové krajiny.

Špecializujeme sa na vývoj liekových foriem. Poskytujeme vlastné formulácie a predformulácie, stabilitné štúdie a registrácie na celom svete.

Kvalita našej logistiky zabezpečuje vysoký štandard skladových operácií a distribučných činností v súlade s najprísnejšími normami SVP a HDP k spokojnosti všetkých našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Dbáme na to, aby sa naše farmaceutické výrobky vyrábali čo najefektívnejšie, a pritom v najvyššej možnej kvalite.

Zabezpečujeme hladké fungovanie nášho distribučného reťazca, aby sme pacientom na celom svete dodávali lieky tam, kde ich potrebujú, a včas.

Ročne vyrobíme viac ako miliardu tabliet, obalených tabliet, kapsúl, ampuliek a čapíkov. Všetky naše prevádzkové postupy spĺňajú normy GMP, SLP a GDP pre EÚ a Ruskú federáciu.

Z našej histórie

Od malej spoločnosti k nadnárodnému podniku

Spoločnosť bola založená 1. februára 1989 v Prahe ako obchodná spoločnosť. O rok neskôr uviedla na trh svoj prvý liek a čoskoro sa zamerala výlučne na farmaceutický priemysel. Ako prvý súkromný výrobca liekov v Československej republike sa spoločnosť dynamicky rozvíjala a v roku 1993 prijala nový názov PRO.MED.CS vychádzajúci zo slov "PROmocio MEDiques CzechoSlovakai", t. j. "marketing liekov v Československu".

V nasledujúcich rokoch nasledovalo rozširovanie produktového portfólia a úspešná zahraničná expanzia. Dnes spoločnosť zamestnáva viac ako 800 ľudí a vyrába viac ako 50 značiek liekov. Ročne vyrobí viac ako 195 ton liekov, ktoré pomáhajú až pol miliarde ľudí na celom svete.

1990
prvá registrácia (Ranisan)
1992
uvedenie lieku Ursosan na trh
1994
certifikácia GMP (správna výrobná prax)
1996
vstup na ruský, poľský a kazašský trh
2000
certifikácia GDP (správna distribučná prax)
2010
dvadsaťtri značiek liekov
2012
vstup na nemecký a austrálsky trh
2017
certifikácia GMP pre Rusko
2019
vstup na trh Spojeného kráľovstva
2020
päťdesiat druhov liekov v 30 krajinách
2022
uvedenie nového lieku YLPIO na trh