Súčasné trendy a výzvy v gastroenterológii: ISG 2023

27. 2. 2024

Spoločnosť PRO.MED.CS Praha a. s. mala tú česť byť generálnym sponzorom 13th International Symposium of Gastroenterology 2023, ktoré sa konalo v tureckom Istanbule od 23. do 25. novembra.

Sme veľmi radi, že máme možnosť podporiť takéto významné a prestížne podujatie, ktoré prinieslo množstvo nových poznatkov a inšpirácií v oblasti prevencie a liečby ochorení tráviaceho traktu, a spolupracovať na ňom.

Na sympóziu sme sa dozvedeli o najnovších trendoch a výzvach v gastroenterológii, ako sú antisekrečná liečba, poruchy neuromotility, stukovatenie pečene, pečeňový a metabolický syndróm, biliárne cross-talk striktúry a zápalové ochorenia čriev.

Boli sme ohromení odbornosťou, skúsenosťami a nadšením všetkých rečníkov. Tento kongres umožnil všetkým účastníkom zúčastniť sa zaujímavých a poučných diskusií, kde sa mohli podeliť o svoje názory a skúsenosti s kolegami z rôznych krajín a odborov.

Naozaj inšpiratívne vedecké podujatie, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto prestížneho podujatia a ďakujeme všetkým účastníkom za ich klinické a vedecké prezentácie, ktoré tiež prispeli k úspechu tohto sympózia. Sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou tohto výnimočného podujatia a dúfame, že sa čoskoro uvidíme na ďalších odborných podujatiach v oblasti gastroenterológie.